اخبار فعالیتها


نمرات اولیه درس مبانی کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت مربوط به دانشگاه علامه طباطیایی (ره)، دانشکده مدیریت و حسابداری بر اساس نمرات اکتسابی دانشجویان ...
سه شنبه 21 دی 1395
کلاس خدمات فناوری اطلاعات روز یکشنبه مورخ 8 آذرماه 94 در دانشگاه گفتمان انقلاب اسلامی همچون هفته های پیشین برگزار خواهد شد.
شنبه 07 آذر 1394