گزارشات


مدل بلوغ یکپارچه خدمات گروه باز (OSIMM) چگونگی سطوح یکپارچگی اندازه ­گیری خدمات یک سازمان و سیستم­های فاوا و برنامه ­های کاربردی تجاری آنرا مشخص می­کند. علاوه بر این، راهنمایی در مورد چگونگی دستیابی به سطوح خاص بلوغ خدمات لازم برای تحقق بخشیدن به مز...
دوشنبه 02 بهمن 1396
چندی است که در جوامع علمی و دانشگاهی در سطح دنیا موضوع دولت هوشمند مطرح شده است. برای درک بهتر صفت هوشمندی در رابطه با یک پدیده انتزاعی مانند دولت شاید بهتر باشد انواع هوشمند را ابتدا بررسی نماییم. در این گزارش سعی شده است تا انواع هوشمند بررسی و در...
دوشنبه 02 بهمن 1396
امروزه اطلاعات بسیار زیاد و بیش از حد به یکی از مشکلات و یکی از موانع اثربخشی خدمات دولت الکترونیکی و هوشمند تبدیل شده است (گاو ولو، 2007). داده­های مدیریت شده شهروند فرایندی پیچیده و با فناوری بالا است به گونه­ای که گارتنر آنرا جزء ده فناوری راهبردی...
دوشنبه 02 بهمن 1396
دولت هوشمند به موجب داشتن خواص دولت الکترونیکی و دولت همراه بهره­مند از مزایای این دو پدیده نیز می­باشد. از مهمترین مزایای آن مانند هر پدیده فناورانه­ای بهبود توسعه ملی و کیفیت زندگی مردم است (چن و همکارانش [1] ، 2014). [1] Chen et al.
دوشنبه 02 بهمن 1396
اندیشمندان و متخصصان مختلفی در شکل گیری خدمات عمومی نوین نقش داشته­اند که بعضی از آنها البته با یکدیگر اختلافاتی نیز داشته­اند. از بعد نظری نیز عوامل مختلفی به عنوان عامل پیش برنده در نزج و شکل­گیری خدمات عمومی نوین موثر بوده است که از مهمترین آنها م...
دوشنبه 02 بهمن 1396
در فرهنگ لغت هریتیج از حکمرانی به عنوان « فعالیت، شیوه عمل یا قدرت حکم راندن دولت » تعریف و در فرهنگ لغت آکسفورد، حکمرانی « فعالیت یا روش حکم راندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت­های زیردستان و نظامی از قوانین و مقررات » تعریف شده است.
دوشنبه 02 بهمن 1396
بر اساس یافته های گروه گارتنر (2014) رابطه نیرومندی که چهار نیروی قدرتمند اجتماعی، همراه، ابر داده­ای و اطلاعات را همگرا می­کند، تحریک نوآوری در بخش دولتی است. گارتنر اولین بار در سال 2013 ده روند راهبردی فناوری برای دولت هوشمند را معرفی کرد. این کار...
دوشنبه 02 بهمن 1396
بسیاری از خدمات دولت هوشمند به واسطه توالی نسل با دولت همراه و دولت الکترونیک مشترک است. برخی کاربردهای متصور از دولت هوشمند را در کنترل حمل و نقل، خدمات شهری و اداری، مسائل قضایی و استفاده ذینفعان از وسائل هوشمند مانند تلفن هوشمند همراه (گیل-گارسیا،...
دوشنبه 02 بهمن 1396
این مفهوم اول بار توسط دولت انگلیس مطرح شد. این یک تمرین آرمانی در نظر گرفته شده برای حل و فصل و جلوگیری از (و یا حداقل به حداقل رساندن) مشکلات ناشی از محتوای ناسازگار از سیستم‌های کامپیوتری متفاوت است. [۱]
سه شنبه 19 فروردین 1393
با وجود سرمایه ­گذاری ­های عظیم در زیرساخت اطلاعات، با این حال، بسیاری بر این باورند که هنوز تحقق کامل از این انقلاب تکنولوژیک هم در عرصه توسعه اقتصادی و همچنین در پیشرفت اجتماعی، باقی مانده است.
سه شنبه 19 فروردین 1393