درباره من

محمدرضا زین الدینی

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

موضوع رساله: مدلی برای بلوغ دولت هوشمند (مورد مطالعه دولت هوشمند ایران)

راه های ارتباطی:

آدرس پست الکترونیک: m_zynoddini-AT-yahoo.com

info@zynoddini.ir

m.zynoddini-AT-gmail.com

شماره های تماس:

محل کار: 85352053

همراه و تلگرام: 09125907617