مقالات الگوی پیشرفت


ر این میانه حسن رحیم‌پور ازغدی نقش ویژه‌ای ایفا کرده است و مثل مطهری (و حتی می‌توان گفت یک گام جلوتر در تداوم این سنت فکری-اصلاح‌گرانه با دیدی وسیع و تمدنی) وارد نقش‌آفرینی شده است.
یک شنیه 02 آذر 1393
پژوهشگر و مدیرگروه پژوهشی «حجیت» حسینیه اندیشه قم گفت: ما در جامعه اسلامی به دنبال رفاه هستیم، اما رفاه بدون قید نیست، بنابراین مدل توسعه ما براساس آنچه اسلام گفته بنا نهاده شده است، به شرطی که جامعه براساس آن تکامل یابد.
جمعه 02 خرداد 1393
دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه تهران گفت: الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی پیشرفت نیازمند اخلاق است؛ اخلاق متعهدانه که انسان‌ها بدون توجه به موقعیت‌هایشان مسائل اخلاقی را رعایت کنند.
جمعه 02 خرداد 1393
در تحلیل مباحث مرتبط با پیشرفت بسیار به این نکته پرداخته می شود که آیا جامعه ی ما در سطوح بالای خود یعنی مسئولین، مقامات بلندپایه و نخبگان حوزه های مختلف شرایط لازم را دارد یا خیر؟ روشن است که این امر بسیار مهم است زیرا جامعه ای که در سطوح بالای خود ...
چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393
عدالت و پیشرفت از جمله مباحث اساسی مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب در دهه اخیر با رویکرد دستیابی به تمدن اسلامی است. طرح این بحث در شرایط کنونی بیانگر پیدایش یک چالش جدی بنام عدالت در مقابل جهان غرب می باشد که عاجز از حل آن می باشد و از طرفی، تفکر ا...
دوشنبه 25 فروردین 1393
ما الان باید ناظر به اقتضائات فرهنگی کشور فکر کنیم! الان در دهه چهارم ما در دهه ایجاب هستیم! اما همه دارند فقط نقد می کنند آن هم نقد تهدیدمحور منفعلانه! نمی شود الی الابد بگوییم فضای فرهنگی بد است! باید راه حل ارائه بدهیم و این راه حل را اجرا هم بکنی...
دوشنبه 25 فروردین 1393